Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 19. marca A.D. 2023

 • Dziś przeżywamy IV Niedzielę Wielkiego Postu-„LAETARE” zwiastującą połowę przygotowania paschalnego do Wielkanocy. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 1400. Zebranie dla Mniejszości Niemieckiej w niedzielę (02.04) o godz. 1600 w Świetlicy wiejskiej.
 • W poniedziałek (20.03) obchodzimy UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA N.M.P.
 • W środę (22.03) spotkanie dla Dzieci Maryi o godz. 1730.
 • W czwartek (23.03) Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 1700.
 • W piątek (24.03) Eucharystia o godz. 1730 na którą zapraszam szczególnie dzieci i młodzież. Po Mszy św. nabożeństwo Drogi Krzyżowej i spotkanie dla kandydatów przed Sakramentem  Bierzmowania dla kl. VI szkoły podst.
 • W sobotę (25.03) obchodzimy UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO. Po wieczornej Eucharystii będzie można rozpocząć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Deklaracje do Duchowej Adopcji są wyłożone z tyłu kościoła.
 • Zmiana czasu z soboty na niedzielę (25/26.03) o godzinę do przodu!
 • W przyszłą niedzielę (26.03) rozpoczynamy MISJE ŚWIĘTE, które będą trwać do Niedzieli Palmowej. Kaznodzieją rekolekcyjnym w tym roku będzie Ignacy Szczytowski OFM, duszpasterz z klasztoru Franciszkanów w Prudniku.
 • Nasze Marianki po Mszach św. w przyszłą niedzielę będą rozprowadzać własnoręcznie przez nich zrobione ?palmy wielkanocne?. Dochód będzie przeznaczony na potrzeby wspólnoty Dzieci Maryi. „Bóg zapłać”!
 • Także w przyszłą niedzielę (26.03) mamy WIZYTACJĘ KANONICZNĄ, którą przeprowadzi Ks. Biskup Rudolf Pierskała, biskup pomocniczy diecezji opolskiej. Rozpocznie się pontyfikalną-uroczystą Mszą św. o godz. 1030. Zapraszam, aby przyjść do kościoła na już na godz. 1015! Program wizytacji zamieszczony jest w Posłańcu św. Floriana na str. 1 i na tablicy ogłoszeń! Proszę o przybycie na spotkania z Ks. Biskupem. Biskup wizytuje każdą parafię raz na 6. lat! Ostatnia wizytacja miała miejsce 23/24.02.2016 r. Serdecznie zapraszam Parafian..
 • KANCELARIA PARAFIALNA w tym tygodniu nie będzie czynna we wtorek i środę (21-22.03)! W sprawach pilnych proszę o kontakt pod nr. tel.: +48 695 331 715.
 • ZAPOWIEDZI:

* Natalia Lyra – z par. Zawada & Mieszko Krawczuk – z  par. Zawada (zap. II)

* Anna Spyra – z par. Osowiec-Węgry & Patryk Feliks – z  par. Zawada (zap. II)

 • Polecam prasę katolicką: „Gość Niedzielny” (cena 10 zł)… i „Owieczka”-dla dzieci.
 • „Bóg zapłać” Wam za wszelkie dobro, ofiary i życzliwość!

* kolekta z dzisiejszej niedzieli (19.03) przeznaczona na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych

* kolekta z przyszłej niedzieli (26.03) przeznaczona na potrzeby parafii

Życzę Wszystkim – Parafianom, Gościom i odwiedzającym naszą stronę internetową – błogosławionego przeżycia Wielkiego Postu-Okresu Paschalnej Pokuty. Módlmy się o pokój na całym świecie i zdrowie  oraz za wszystkich Chorych i cierpiących!

Wasz proboszcz – ks. Mariusz Sobek

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  * *

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny rozsławił imię Polski na całym świecie.

Papież Jan Paweł II –  pisał burmistrz Rzymu z okazji jego beatyfikacji – „że zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem, przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem, którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej. Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna wiary i wartości z nią związanych.” Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. „Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej.”

Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz „wyprowadził z domu niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie. Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej owczarni”.

Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy, przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.

Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć historię kraju i losy ludzi na nowe tory:  „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!”. „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.

Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II.

Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa? Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów, raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci, którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.

Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz zrodzone z nich owoce.

Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.

Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 14 marca 2023 roku

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  * *

NR KONTA BANKOWEGO NASZEJ PARAFII: 

17 1240 5178 1111 0010 5770 2071

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  * *

 KANCELARIA PARAFIALNA

czynna w tygodniu pół godz. po Mszach św. oraz w piątek (tylko) od 900 do 1000. W soboty, niedziele i święta-nieczynna. W sprawach nagłych – zawsze!

A.M.D.G.

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej Parafii Św. Floriana w Zawadzie umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa


Najnowszy "Posłaniec św. Floriana"

pdf

Galeria

Więcej...