Wizytacja kanoniczna, A.D. 2016, bp Paweł Stobrawa