Historia Parafii

Parafia pw. św. Floriana jest w diecezji opolskiej i należy do dekanatu siołkowickiego

Adres: Zawada ul. Luboszycka 7, 46-022 Luboszyce
Telefon: 77 421 28 84

Liczba mieszkańców: 1290

Godziny Mszy św: 18:00 (sobota), 8:00, 10:30

Szkoły: PSP w Zawadzie, PP w Zawadzie

Pochodzą: kapłani: ks. Roman Halupczok, ks. Andrzej Szymon siostry zakonne: s. Antonina Jończyk, s. Consolata Ratuszny.

Kapłani po 1945: ks. Henryk Cieślik (od 06.08.1985 do 02.11.2015); ks. Mariusz Sobek (od 29.11.2015-nadal)

Historia: Parafię utworzył bp A. Nossol 6.08.1985 r. przez wyodrębnienie jej z par. Luboszyce. Budowę kościoła rozpoczęto w 1982 r. Rozpoczął ja ówczesny proboszcz parafii Luboszyce – ks. Józef Onysków (+2013 r.) Budowę kościoła ukończono w 1994 r. Konsekracji kościoła dokonał abp Alfons Nossol dnia 26.10.1996 r.