OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18. października A.D. 2020

 • Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego!
 • Komunia Święta może być przyjmowana do ust i do rąk.
 • Dzisiaj przeżywamy XXIX Niedzielę Zwykłą. Jest to NIEDZIELA MISYJNA i w Kościele rozpoczynamy TYDZIEŃ MISYJNY. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na Misje. Ks. Prof. Andrzejowi Demitrowowi dziękuję za posługę duszpasterską w dzisiejszą niedzielę! LICZENIE WIERNYCH zostaje dziś odwołane zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Episkopatu Polski.
 • Dziś także Msza Święta o godz. 1800 Msza Święta oraz nabożeństwo fatimskie (różaniec święty i procesja fatimska) ostatnie w tym roku! Proszę o przyniesienie świec na procesję (wokół kościoła). Przed Mszą św. będą do nabycia „Śpiewniki fatimskie” oraz świece. Proszę o przygotowanie figury Matki Bożej Fatimskiej i niesienie jej przez Członków Róż Różańcowych. Ks. Pawłowi Chyle, wikariuszowi Parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach dziękuję za prowadzenie nabożeństw fatimskich w tym r. oraz za wygłoszone Słowo Boże!
 • Od soboty (17.10) mamy nowy Dekret Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai. Jest umieszczony na naszej internetowej stronie parafialnej i tablicy ogłoszeń. W związku tym: * w naszym kościele podczas Liturgii może uczestniczyć 150. osób (1 osoba na 4m2), * rekolekcje parafialne, które miały rozpocząć się dzisiejszą niedzielą – nie odbędą się!
 • Rekolekcjonista ks. Eugeniusz, i ja sam, prosimy o codzienną modlitwę za nas? za nasze rodziny? za Chorych i Cierpiących. Zachęcam do codziennej modlitwy różańcowej w tych intencjach, a o godz. 2100 w godzinie APELU JASNOGÓRSKIEGO (na głos dzwonu w naszym kościele) do odśpiewania Apelu Jasnogórskiego oraz  modlitwy Pod twoją obronę lub innej.
 • Nabożeństwo różańcowe: * od poniedziałku  do czwartku – o godz. 1715; * w piątek – po mszy św. szkolnej ? ok. godz. 1800; * w sobotę – o godz. 1715 (przy wystawionym Najśw. Sakramencie wraz z modlitwą w sobotni wieczór). ZA ODMÓWIENIE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ MOŻNA UZYSKAĆ ODPUST ZUPEŁNY!
 • W piątek (23.10) Eucharystia o godz. 1730 na którą szczególnie zapraszam dzieci i młodzież.
 • Z soboty na niedzielę (24/25.10) zmiana czasu – o godzinę do tyłu!
 • W przyszłą niedzielę (25.10) przeżywać będziemy w naszej parafii XXIV. Rocznicę Poświęcenia naszego kościoła parafilanego- tzw. Kiermasz. Msza św. w intencji Parafian i Dobrodziejów oraz za zmarłych budowniczych naszej świątyni o godz. 1030.
 • KANCELARIA PARAFIALNA nieczynna w poniedziałek i wtorek (19-20.10). W sprawach pilnych proszę tylko o kontakt telefoniczny (nr 77/421 28 84 lub 695 331 715).
 • Polecam prasę katolicką: „Gość Niedzielny” (cena 6 zł) i „Mały Gość Niedzielny” (cena 5 zł-  w zakrystii) oraz „Posłaniec św. Floriana”…
 • „Bóg zapłać” Wam za modlitwę, wszelkie dobro i ofiary…
* kolekta z dzisiejszej niedzieli (18.10) przeznaczona na MISJE
* kolekta w przyszłą niedzielę (25.10) przeznaczona na potrzeby parafii
?Bóg zapłać? za ofiary przeznaczone na Dzieło Nowego Tysiąclecia..       

Do Domu Ojca odszedł w zeszłym tygodniu śp. Adam Rybak (lat 64). Wieczny odpoczynek  racz mu dać Panie…

Życzę Wszystkim Parafianom błogosławionej Niedzieli i wielu łask Bożych w nowym tygodniu przez wstawiennictwo N.M.P. Różańcowej! Nie zapominajcie o Panu Bogu w modlitwie i o niedzielnej Eucharystii! Módlmy się o zdrowie oraz za Chorych i cierpiących!

ks. Wasz proboszcz- ks. Mariusz Sobek

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  * 

DEKRET BISKUPA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 16. października 2020 roku

W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcenie wiernych i ich ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, od dnia jutrzejszego aż do odwołania na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

 1. Podtrzymuję dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla osób w podeszłym wieku i innych poważnie zagrożonych z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osoby z objawami infekcji, przebywających w kwarantannie i samoizolacji oraz tych, którzy odczuwają wzmożoną obawę przed zakażeniem.
 2. Zobowiązuję wiernych do zakrywania ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą. Dotyczy to również koncelebransów i usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
 3. W kościołach czy kaplicach, leżących na terenie tzw. strefy żółtej, w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 4 m2, natomiast w tzw. strefie czerwonej ? nie więcej niż 1 osoba na 7 m2. Informację o dopuszczalnej liczbie wiernych należy wywiesić na głównych drzwiach kościoła bądź w ich pobliżu.
 4. Przyznaję wszystkim parafiom nieograniczone prawo do binacji, trynacji i kwadrynacji Mszy świętych. Na dodatkowe Msze święte nie wolno przyjmować intencji wcześniej niż 14 dni przed ich planowanym aplikowaniem. Kapłanom starszym, chorym oraz objętym kwarantanną pozwalam celebrować Mszę świętą w ich prywatnych mieszkaniach.
 5. Sprawowanie sakramentu pokuty nie może się odbywać w zamkniętych konfesjonałach. W przypadku, gdy w danym kościele nie ma konfesjonałów otwartych, należy przenieść spowiedź do bocznych kaplic czy innych tego typu miejsc w kościołach bądź w bliskiej od nich odległości, odpowiednio przestronnych i często wietrzonych. Krata, oddzielająca penitenta od spowiednika, ma być pokryta folią ochronną, właściwie dezynfekowanąi codziennie zmienianą. Zarówno penitent, jak i spowiednik mają mieć zasłonięte ustai nos. Zabrania się podawania wiernym do ucałowania stuły tam, gdzie jest taki zwyczaj.
 6. W kościołach parafialnych zalecam codzienne wystawianie Najświętszego Sakramentu i odprawianie adoracji przy Nim z odśpiewaniem suplikacji oraz ? zwłaszcza w październiku i na początku listopada ? odmówienie Różańca. W przypadku proboszczów sprawujących posługę w kilku parafiach (ex currendo), miejscem adoracji ma być kościół parafii, na terenie której proboszcz mieszka.
 7. W czasie rozdzielania wiernym Komunii świętej wszyscy komunikujący mają mieć bezwzględnie zasłonięte usta i nos.
 8. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej. Niezależnie jednak od tego, należy oddzielnie udzielać Komunii świętej do ust i na rękę (np. jeden szafarz udziela Komunii do ust, a drugi na rękę). Proboszczów zobowiązuję do ogłaszania przed udzielaniem Komunii świętej porządku jej rozdzielania, a także pilnowania, aby wszyscy, którzy mają rozdzielać Komunię świętą, dezynfekowali ręce przed udzielaniem jej wiernym.
 9. Usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii.
 10. Należy odwołać rekolekcje, misje czy wyjazdy duszpasterskie, organizowane dla wiernych w parafiach.
 11. Należy odwołać zaplanowane ogólne spotkania kapłańskie oraz zachować daleko idącą powściągliwość w spotkaniach prywatnych, by nie doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie możliwe objęcie posługą duszpasterską wszystkich parafii Diecezji.
 12. Spotkania formacyjne, organizowane dla dzieci i młodzieży, należy prowadzić w trybie zdalnym, a jeśli jest to niemożliwe, należy je odwołać.
 13. Zakazuję napełniania kropielnic wodą święconą.
 14. Zachęcam do dalszego korzystania ze specjalnego formularza Mszy świętej ?W czasie pandemii? oraz do częstego śpiewu suplikacji.
 15. Zachęcam do transmitowania Mszy świętych i nabożeństw dla wiernych, którzy nie mogą w nich fizycznie uczestniczyć. Równocześnie przypominam, że nie wolno udostępniać nagrań obrzędów kultu religijnego po ich zakończeniu.
 16. Zachowując nadzwyczajne środki ostrożności, należy sprawować posługę duszpasterską wobec chorych, którą nadal pełnić mogą jedynie duchowni. Odwiedzając chorych, duchowni mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każdym domu, a także po niej. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach jednoimiennych, zajmujących się leczeniem tylko tej choroby.
 17. Duchowni chorzy na COVID-19 bądź objęci kwarantanną są zobowiązani zgłosić ten fakt w Kancelarii Kurii Diecezjalnej natychmiast po uzyskaniu wiedzy na ten temat odkompetentnych służb.
 18. Kuria Diecezjalna w Opolu będzie czynna wg harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej Diecezji i przesłanego duszpasterzom pocztą służbową.
 19. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy trudności interpretacyjnych w rozumieniu zapisów niniejszego Dekretu należy zwrócić się do Biskupa Opolskiego, wikariuszy generalnych, kanclerza, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego i oficjała, dostępnych przede wszystkim drogą służbowego maila.
 20. Proszę duszpasterzy o częstsze sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej.

INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Odwołuję kursy formacyjne dla kapłanów, zaplanowane na październik i listopad br.
 2. Zawieszam dalsze udzielanie sakramentu bierzmowania.
 3. Odwołuję wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich. Tym samym kadencje aktualnych Rad zostają przedłużone aż do nowych dyspozycji w tej sprawie.

Zarządzenia dotyczące organizacji Uroczystości Wszystkich Świętych oraz Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych zostaną podane w późniejszym terminie.

+ Andrzej Czaja, Biskup Opolski

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 KANCELARIA PARAFIALNA

czynna w tygodniu pół godz. po Mszach św. oraz w piątek od 900 do 1000. W soboty, niedziele i święta-nieczynna. W sprawach nagłych – zawsze!

A.M.D.G.