Pierwsza Komunia Św.

Przygotowanie do sakramentów Pokuty i Eucharystii 2016/2017

Drodzy Rodzice!

Wasze dziecko w tym roku szkolnym ma przystąpić po raz pierwszy do sakramentu Pojednania i Eucharystii. W związku z tym rozpoczęło już w szkole bezpośrednie przygotowanie. Zbiega się ono z trwającym od Adwentu roku 2015 -Rokiem Miłosierdzia ogłoszonym przez papieża Franciszka.

Logo przedstawia Chrystusa Dobrego Pasterza, niosącego na ramionach nie owieczkę, ale człowieka. Jest to obraz Miłosierdzia Boga względem zagubionej ludzkości, okazanego przez wcielenie Syna Bożego i odkupienie. Scena ujęta jest znamienną dla najstarszej sztuki chrześcijańskiej owalną aureolą, zwaną mandorlą. Z jej boku umieszczony jest napis: MIŁOSIERNI JAK OJCIEC. To motto Roku Świętego, zaczerpnięte ze słów Pana Jezusa: ?Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny? (Łk 6, 36). Rok Miłosierdzia trwa do Niedzieli Chrystusa Króla Wszechświata (20 listopada A.D.2016).

Drodzy Rodzice to piękna okazja, by w przygotowaniu do I Komunii Świętej zaakcentować Boże Miłosierdzie. Przecież Wasze dzieci równocześnie przygotowują się do pierwszego Sakramentu Pojednania. Chciejcie dopomóc Waszym pociechom doświadczać potrzeby Bożego miłosierdzia, chciejcie sami może częściej w tym czasie korzystać z Bożego przebaczenia sakramencie Pokuty. Kształtujcie też miłosierdzie ludzkie w Waszych rodzinach poprzez wzajemną pomoc, przebaczanie, a może też i dostrzeganie potrzebujących w swoim otoczeniu. Uczcie Wasze dzieci dostrzegać i wychodzić z pomocą do drugiego człowieka. W tym niech Was wzmacnia codzienna modlitwa i niedzielna Eucharystia.

SPOTKANIA W PARAFII

Msza św. w każdą niedzielę (idealnie jest, kiedy dziecko przychodzi na niedzielną Mszę św. razem z rodzicami)

Msza św. szkolna dla dzieci w piątki o godz. 1730

Inne nabożeństwa, takie jak np.: Różaniec (październik-od poniedziałku do piątku o godz. 1715); Roraty (Adwent – od poniedziałku do piątku o godz. 1730); Droga Krzyżowa (Wielki Post -w piątki o godz. 1730).

Zebrania dla rodziców (matki i ojca). Gdyby była przeszkoda (np. praca) to wystarczyłby jeden rodzic. Spotkania te jednak będą miały charakter katechezy dla rodziców, którzy wspólnie odpowiedzialni są za wychowanie religijne dziecka. Najbliższe spotkanie 24 kwietnia br. (poniedziałek) po wieczornej Mszy św. (godz. 18.30).

WAŻNIEJSZE DATY

Pierwsza spowiedź w sobotę 6 maja 2017 roku o godz. 1600

Druga spowiedź w sobotę 3 czerwca 2017 roku o godz. 1600

Spotkanie (próby) przed I Komunią św.:

  • 22 maja (poniedziałek) godz. 1800 /po Mszy św./,
  • 30 maja (poniedziałek) godz. 1800 /po Mszy św./,
  • 2 czerwca (piątek) godz. 1730 /po Mszy św.

Pierwszy pełny udział w Mszy św.: 4 czerwca 2017 roku o godz. 1030

Nabożeństwo z rozdaniem pamiątkowych obrazków o godz. 1600. Po nabożeństwie zostaną wykonane zdjęcia!

„Biały Tydzień” od 5 do 10 czerwca 2017 roku (Msza św. o godz. 1800)

Pielgrzymka na Górę św. Anny i do Kamienia Śl. (wraz z Rodzicami) 6 czerwca 2017 r. (wtorek)

 TERMINY PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

2017 r. – 4 czerwca
2018 r. – 20 maja
2019 r. – 12 maja (!)

2020 r. – 17 maja
2021 r. – 16 maja
2022 r. – 15 maja
2023 r. – 14 maja
2024 r. – 12 maja
2025 r. – 11 maja
2026 r. – 17 maja

2027 r. – 16 maja