Sakrament Chorych

Udzielanie
W każdej chwili w razie potrzeby można wezwać kapłana, by udzielił sakramentu chorych.

Pilne wezwanie księdza pod numerem telefonu: 77/ 421 28 84 lub +48 695 331 715.

W pierwszy piątek każdego miesiąca odwiedzamy naszych chorych w ich domach od godz. 9.30.
Prosimy wcześniej zgłosić nowych Chorych Parafian w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.

Oprócz tego w Dzień Chorego – w lutym sprawujemy Mszę św. w intencji chorych z naszej parafii, a w czasie rekolekcji parafialnych w czasie Mszy św. za Chorych udzielamy sakramentu namaszczenia chorych.

Czym jest sakrament namaszczenia chorych?

Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym chory otrzymuje szczególne łaski, ulgę w cierpieniu, a jeśli jest taka wola Boża – powrót do zdrowia. W przeszłości był on nazywany ?ostatnim namaszczeniem?, ponieważ pojmowano go jako umocnienie duchowe w obliczu śmierci. Natomiast mówienie o ?namaszczeniu chorych? pozwala nam rozszerzyć spojrzenie na doświadczenie choroby i cierpienia w horyzoncie miłosierdzia Bożego. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu Chrystus nadał cierpieniu nowe znaczenie, które jeśli będzie zjednoczone z Jego cierpieniem może stać się środkiem oczyszczenia i zbawienia dla nas i dla innych ludzi.

Dla kogo przeznaczony jest ten sakrament?

Sakrament ten przeznaczony jest dla wiernych, których zdrowie jest poważnie zagrożone z powodu choroby lub starości. Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się słabość.

Oprócz namaszczenia chorych wierni znajdujący się z jakiejkolwiek przyczyny w niebezpieczeństwie śmierci, powinni być umocnieni Komunią świętą na sposób Wiatyku. Wiatyk jest Eucharystią, którą przyjmują ci, którzy kończą swoje ziemskie życie i przygotowują się na przejście do życia wiecznego. Przyjęta w chwili przejścia z tego świata do Ojca Komunia Ciała i Krwi Chrystusa, umarłego i zmartwychwstałego, jest zaczątkiem życia wiecznego i mocą zmartwychwstania.

Jakie skutki w życiu chrześcijanina powoduje sakrament namaszczenia chorych?

Namaszczenie chorych obdarza pociechą, pokojem i siłą oraz ściśle jednoczy chorego w jego niedomaganiu i cierpieniu z Chrystusem. Bowiem Pan wziął na siebie nasze lęki i na swoim ciele poniósł nasze bóle. U niektórych namaszczenie chorych powoduje cielesne uzdrowienie. Jeśli jednak kogoś Pan zechce powołać do siebie, w sakramencie namaszczenia chorych obdarza go siłą w walce z ciałem i w zmaganiach duchowych w tym ostatnim okresie życia. Namaszczenie chorych sprawia również przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty.